۱۱ راه مقابله با خشم منتظر ماندن در صف‌های طولانی، روبرو شدن با اظهار نظرهای ناخوشایند همکاران، رانندگی پشت ترافیک شدید و هزاران عامل دیگر می‌توانند دلایلی برای خشم و ناراحتی ما باشند. هر چند خشمگین شدن در برابر چنین اتفاقات روزمره ای یک واکنش طبیعی نسبت به استرس و […]

دستیابی به حسی مثبت نسبت به ظاهر خودمان طبیعی است که بسیاری از ما نسبت به جذابیت ظاهری خودمان اطمینان کاملی نداشته باشیم. اما باید توجه داشت که حتی مدل‌ها و افراد مشهور هم هر از گاهی نسبت به بدن خودشان اعتماد کاملی ندارند. ممکن است شما هم با نگاه […]