كاربرد نانوتكنولوژی در پزشكی يك باكتری مغناطيسی می تواند در امتداد ميدان مغناطيسی زمين قرار گيرد و مطابق با آن بالا يا پايين برود تا مقصد مورد نظرش را پيدا كند. در سال ۱۹۶۶ فيلمی تخيلی با عنوان «سفر دريايی شگفت انگيز» اهالی سينما را به ديدن نمايشی جسورانه از […]

تاریخچه پیدایش نانوتكنولوژی در این پست قصد داریم به تاریخچه پیدایش نانوتكنولوژی یکی از تکنولوژی های مختص به آینده بشر نگاهی بیندازیم. نانو تكنولوژی از يك رشته علمی خاصی مشتق نمی شود. با وجود اینكه نانو تكنولوژی بيشترين وجه مشترك را با علم مواد دارد، خواص اتم و ملكول شالوده […]