بازاریابی محتوای دیجیتال در شبکه های اجتماعی

بازاريابی محتوای ديجيتال در شبكه های اجتماعی

بازاریابی محتوای دیجیتال در شبکه های اجتماعی
بازاریابی محتوای دیجیتال در شبکه های اجتماعی

هرچه از شكل گيري زيرساخت وب ۲ به امروز نزديك ميشويم، شكل گيری «بازاريـابی محتـوا» بـه صـورت اثرگـذار در شبكه های اجتماعی امكان پذيرتر ميشود. بازاريابی محتوا در واقع نوعی از بازاريابی است كـه بـه فرايند توليد و به اشتراك گذاری محتوايی ميپردازد و باعث حفـظ مشـتريان قبلـی و بـه دسـت آوردن مشـتريان جديـد ميشود. اين محتوا و اطلاعات ميتواند به انواع مختلفی چون اخبار تحليلی، ويـدئو، فايـل صـوتی، اينفـوگرافی، مطالعـه موردی، راهنما و دستورالعملها، پرسشها و پاسخها، مقالات، تصاوير و…، توليد و منتشر شود. به علاوه، اغلب، بازاريابـان از اين شيوه براي «جلب توجه و هدايت مشتريان»، «افزايش پايگاه مشتريان»، «افزايش آگاهی و اعتبار نسبت به برنـد» و «مشاركت كاربران در جامعه آنلاين» استفاده ميكنند. هدف از توليـد و بـه اشـتراك گـذاری محتويـات رايگـان بـرای مشتريان، كمك به شركتها براي ايجاد برندی پايدار و ماندگار و ارائه اطلاعات ارزشمند به مصرف كنندگان و همچنـين ايجاد تمايل به خريد محصولات از شركت در آينده است. در اين شيوه تمركز به جای فروش مستقيم، بر ساخت اعتمـاد و توافق با مخاطب است. در شيوه بازاريابی محتوای ديجيتال برای توليدات مختلف ديجيتـالی و بيـان نيازها و اقناع مشتريان، از كانال های الكترونيكی استفاده ميشود. براي اينكه اين شيوه بتواند رفتار مشتريان را تغيير دهد يا آنها را حفظ كند، بايد به صورت مستمر ادامه يابد.
تعامل و مشاركت بين كاربران و سـازمانهـا ويژگـی اصلی اين نوع بازاريابی است كه «تركيب زنجيره تأمين و تجربـه كـاربران» و «تعامـل بـا مشـتريان از طريـق خـدمات الكترونيكی»، از جمله اين ويژگيهاست.
بازديد مصرف كنندگان و جلب اعتماد و رضايت آنها عنصر بسيار مهم بازاريابی در شبكه های اجتماعی است. تجربه شبكه های اجتماعی به صاحبان شركتها امكان ميدهد مشتريان خود را به صورت شخصی بشناسند و تصميم بگيرند كه در عصر ديجيتال چگونه با مصرف كنندگان خود ارتباط برقرار كنند. لنهاترت بر اين باور است كه توليد محتوا چيزی بيشتر از به اشتراك گذاشتن خروجی خلاق است و مشاركت در بحث بر اساس آن محتوا را نيز پوشش ميدهد.

 

 

مجله تکنولوژی تکین مال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هفت =

پست بعدی

اهمیت ارتباط شفاهی در بازاریابی شبکه های اجتماعی

س ژانویه 21 , 2020
اهمیت ارتباط شفاهی در بازاریابی شبکه های اجتماعی در تبليغات و بازاريابي فقط واژگان و كلمات نميتوانند عامل جلب توجه باشند. چه بسا مخاطب بيشتر از مطالعه و خواندن يك متن يا كلمات، به شنيدن صدای دلپذير و دوستانه تمايل داشته باشد. راديو و تلويزيون از اين مزيت سود ميبرند […]
اهمیت ارتباط شفاهی در بازاریابی شبکه های اجتماعی